Darujte nám 2% z vašich daní

Kto sme a čo robíme?

Sme Crazy Karts Team - tím nadšencov a pretekárov, ktorí milujú karting a motoršport. Naším cieľom je nielen zlepšovať sa v našej obľúbenej disciplíne, ale aj podporovať a vychovávať nové talenty. Sme otvorení každému, kto chce zažiť adrenalín a radosť z pretekania na okruhu. Ponúkame vám možnosť stať sa súčasťou našej komunity, kde môžete nájsť nových priateľov, zúčastniť sa teambuildingových aktivít a spoločne sa tešiť z našich úspechov.

Prečo nám darovať 2% z vašich daní?

Darovaním 2% z vašich daní nám pomôžete pokračovať v našej činnosti a rozvíjať našu víziu. Vaša podpora nám umožní:

  • zabezpečiť kvalitné vybavenie a materiál pre náš tím a našich jazdcov
  • organizovať tréningy, súťaže a závody pre našich členov a prípadných záujemcov
  • financovať cestovné a ubytovanie na pretekoch na Slovensku, ale aj v zahraničí
  • propagovať karting a motoršport ako atraktívny a dostupný šport pre všetkých
  • podporovať mladé a perspektívne talenty, ktoré majú ambíciu stať sa profesionálnymi pretekármi

Ako nám darovať 2% z vašich daní?

Zamestnanci

Ak chcete darovať 2% z vašich daní nášmu občianskemu združeniu, a žiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v časti VII. žiadosti uveďte, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona. Takéto potvrdenie je prílohou tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” (ďalej "VYHLÁSENIE"), ktoré potom odovzdáte nám, alebo podate osobne, poštou či elektronicky na daňovom úrade do 30. apríla. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Tlačivo „VYHLÁSENIE”, na ktorom uvediete naše údaje ako prijímateľa 2%, nájdete na našej webovej stránke, alebo na daňových úradoch. Prípadne prineste potvrdenie od zamestnávateľa k nám a my za Vás tlačivo vyplníme.

Iné

Ak ste:

  • zamestnanec, ktorý si sám podáva daňové priznanie
  • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
  • právnická osoba

darovanie 2% vyplňte priamo v daňovom priznaní, ktoré podávate na daňovom úrade.

Naše údaje

Názov občianského združenia: KZRotax Rs
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Prakovce 331
Mesto: Prakovce
PSČ: 055 62
IČO: 52925731

Číslo účtu: 2402070182/8330
IBAN: SK5383300000002402070182
BIC: FIOZSKBAXXX

Ďakujeme vám za vašu podporu a dôveru. Tešíme sa na vás na našich pretekoch a akciách.
Spoločne budeme tvoriť históriu kartingu a motoršportu!

Crazy Karts Team